Contributietarieven

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende contributietarieven voor het lidmaatschap van LTC Dalen:

Senioren (indien je dit kalenderjaar 18 jaar wordt of 18 jaar of ouder bent):  € 120,00 per jaar (€ 10,00 per maand)

Junioren (15 jaar t/m 17 jaar): € 60,00 per jaar

Jeugd (t/m 14 jaar): € 40,00 per jaar 

Word je na 1 april lid dan is de contributie tot eind kalenderjaar: het aantal resterende maanden + € 20,00 administratiekosten. 

Korting

Indien er meer dan drie gezinsleden lid zijn, wonend op hetzelfde adres kan hiervoor korting worden aangevraagd. 

Gezinskorting kan worden aangevraagd bij de penningmeester. Hiervoor geldt dat de twee oudste personen geen korting ontvangen, de in leeftijd 3e persoon van het gezin krijgt 25% korting en de volgende gezinsleden 50%.

Opzegging

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur ([email protected]). Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, dat is 31 december, en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

Competitiebijdrage

Voor het meespelen door senioren aan competities wordt een aparte bijdrage gevraagd. De bijdrage per persoon per competitie bedraagt € 17,50. Dit bedrag wordt via een betaalverzoek geïnd bij de spelers.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen