Nieuwsbrief 23-02

Nieuwsbrief (23-02)


Lieve Sportvrienden,


Op 22 februari jl. hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. Hieronder enkele zaken die aan
de orde zijn geweest. Ook zijn er meerdere zaken afgehamerd.

Er is uitgebreid stil gestaan bij de input en uitkomsten van de gehouden enquête. Het bestuur
heeft in overleg met de vergadering besloten om de komende tijd prioriteit te geven aan het
volgende.
       - Opstellen van een visie en beleid voor de komende 3 jaren. Waarbij in ieder geval
          wordt meegenomen;
                  o Creëren van voldoende speelmogelijkheden voor de leden
                  o Toekomst bestendig inrichten van het complex, inclusief clubhuis
Ook meerdere andere uitkomsten van de enquête zullen door het bestuur worden opgepakt.

Als bijzonder onderwerp stond het aanpassen van de 46 jaar oude Statuten op de agenda.
De ALV ging unaniem akkoord met het aanpassen van de Statuten. Komende periode zullen
deze bij de notaris worden vastgelegd. Dan is dit weer mooi up to date.

De ALV stemde unaniem in met de begroting voor 2023. Hierbij is gezien de ambities en
kostenstijgingen een contributieverhoging voor alle leden met ingang van 01-01-2023
meegenomen.
Voor het jaar 2023 is de contributie vastgesteld op:

 • Senior lid (iedereen die in 2023 18 jaar of ouder wordt)
  Was € 120,- per jaar -Nieuw € 132,- per jaar
 • Junior lid (iedereen die in 2023 15, 16 of 17 jaar wordt)
  Was € 60,- per jaar -Nieuw € 72,- per jaar
 • Jeugd lid (t/m 14 jaar worden in 2023)
  Was € 40,- per jaar -Nieuw € 52,- per jaar
 • Tussentijdse instappers
  -Voor 1 juni instappen, dan 100% van de jaarcontributie betalen.
  -Vanaf 1 juni resterend bedrag van het jaar +/+ € 30,- administratiekosten.
 • Gezinskorting (aanvragen via de penningmeester)
  -1e en 2e gezinslid betalen 100%.
  -3e gezinslid 25% korting.
  -4e en volgende gezinsleden 50% korting.

Ook zijn de jaarcijfers 2022 goedgekeurd, met complimenten voor onze penningmeester
Janine Murk voor het gevoerde financiële beleid.


Tenslotte ging de vergadering akkoord met de invulling en aanblijven van het huidig bestuur.

We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen binnen onze mooie club.

Het bestuur:
- Gerrie Westenbrink, Voorzitter
- Loes Bulle-Smid, Secretaris
- Janine Murk, Penningmeester
- Bernette Sieben en Frank Blankestijn, Bestuursleden Speltechnische Zaken
- Ben Wagtelenberg, Bestuurslid Accommodatie Zaken

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen

KVK-nummer

40045069