Nieuwsbrief 24-02

Nieuwsbrief (24-02)


Lieve Sportvrienden,


Het is gelukkig weer voorjaar! Weer regelmatig naar LTC Dalen, potje tennis en/of padel
spelen, mensen ontmoeten en wat vrijwilligerswerkzaamheden doen. Wat een mooi
vooruitzicht!

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan: ONZE VERENIGING, het 50-jarig jubileum, de
start voorjaarscompetitie en voortgang optimaliseren complex.

ONZE VERENIGING

LTC Dalen is een vereniging en met alle leden tezamen vormen wij en zijn wij die vereniging.
Lid zijn/worden van een vereniging, zoals LTC Dalen, brengt ook verantwoordelijkheden met
zich mee. Naast het regelmatig slaan van een balletje op de tennis- en/of padelbaan zullen
we ook de organisatorische zaken met elkaar dienen te regelen. We zijn geen commerciële
organisatie daar waar je baanhuur betaald en jij je voor de rest niet hoeft in te zetten. Van
onze leden wordt dan ook verwacht dat zij meehelpen om ons LTC goed te laten
functioneren. Gelukkig zetten veel leden zich ook in als vrijwilliger voor onze club. Onze dank
naar hen is groot, toppers!
Maar onze TELEURSTELLING is groot dat na onze oproep in de vorige nieuwsbrief, niemand zich
heeft gemeld voor de openstaande vacatures/taken.
Dus bij deze nogmaals onze oproep. Wij zijn op dit moment met spoed op zoek naar:
- 2x lid voor de Financiële Commissie
- 2x lid voor de Ledenadministratie
- Clubfunctionaris Communicatie
- Coördinator Accommodatie onderhoud
Voor aanmelden of nadere informatie kun je contact opnemen met Gerrie (0653175090) onze
Voorzitter.

Het 50-jarig jubileum
Op 8 februari jongstleden hebben we de receptie en een quiz-avond gehouden ter ere van
het 50-jarig bestaan. De Jubileum Commissie heeft er een mooi en goed georganiseerde dag
van gemaakt, complimenten! Viel de opkomst bij de receptie nog iets tegen, daar tegenover
stond een heel goede en gevarieerde opkomst bij de quiz-avond.
NOTEER alvast 1 juni in de agenda’s, dan spelen we de finales van het Jubileum-
Kampioenschap. Met als afsluiting een onwijs gezellige feestavond.

Voorjaarscompetitie tennis en padel
Begin april start de voorjaarscompetitie. Dat betekent dat meerdere teams op de
vrijdagavond, zaterdag en zondag weer strijden voor het hoogste haalbare. Wij wensen allen
veel succes en tegen de leden zouden we willen zeggen; “Kom gerust eens kijken”.

Voortgang optimalisatie complex
De aanpassingen aan ons clubhuis en uitbreiding van ons complex met een 4e en eventueel
5e padelbaan heeft binnen het bestuur de volle aandacht.
We hebben in de tussentijd ook goed zicht op de actuele financiële situatie. Tevens is het
eindelijk gelukt om een overleg te plannen met de gemeente Coevorden. Deze vindt op 6
april plaats. Om jullie als leden aangesloten te houden organiseren we binnenkort een infosessie.
Wordt binnenkort vervolgd.

Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen

KVK-nummer

40045069