Nieuwsbrief 23-03

Nieuwsbrief (23-03)

Lieve Sportvrienden,

Het is alweer een tijdje geleden dat we de laatste nieuwsbrief hebben gestuurd. Binnen de 
vereniging hebben we niet stilgezeten en hieronder een aantal zaken die we graag met jullie 
delen.

In willekeurige volgorde:

 • Om toch maar bij het belangrijkste te beginnen; nog niet eenieder heeft de contributie 
  voldaan. Bij navraag bij enkelen bleek dat de factuur in hun spambox terecht was 
  gekomen. Graag jullie aandacht hiervoor.
 • In het overleg tussen onze leden die de tennissport beoefenen en het bestuur is 
  afgesproken dat we als club ons ook op tennis blijven richten en dat er twee 
  tennisbanen beschikbaar blijven.
 • Er is de tennisspelers verzocht om wat vaker op baan 2 te spelen, dit bevordert de 
  kwaliteit van de banen.
 • Qua ledenbestand ontwikkeling zien we dat het aantal leden blijft stijgen. Momenteel 
  staat de teller op 493 leden.
 • In de tussentijd hebben we een oriënterend gesprek met de gemeente gevoerd over
  uitbreidingen op het complex. Belangrijke zaken als vergunningen en financieringen 
  zijn hierbij aan de orde geweest. Dit heeft ertoe geleid dat wij als bestuur voornemens 
  zijn om een extra (4e) padelbaan te gaan aanleggen en de kantine van het clubhuis 
  te gaan uitbreiden, waarbij ook het sanitair en keuken een renovatie zullen 
  ondergaan. In de tussentijd zijn een aantal leden actief aan de slag gegaan om de 
  plannen wat concreter uit te werken en offertes op te vragen. Het is de verwachting 
  dat we kort na de zomervakantie de plannen zullen gaan voorleggen in een extra te 
  beleggen Algemene Leden Vergadering. Hierover dus later meer.
 • De nieuwe statuten van onze vereniging zijn inmiddels bij de notaris vastgelegd.
 • Voor de fietsenstalling zijn de oude tegels verwijderd en vervangen voor grasklinkers. 
  Deze zullen binnenkort nog worden ingezaaid met gras zodat het er weer strak uitziet.
 • Met als uitgangspunt “onderling vertrouwen” is het mogelijk dat iedereen van 18 jaar 
  en ouder gebruik kan maken via zelfbediening in de kantine. Dit vraagt natuurlijk wel 
  om een stukje zelfdiscipline op gebied van gebruik. Denk hierbij aan orde en netheid, 
  maar vooral ook aan het afrekenen. We vinden het als bestuur wel iets zorgwekkend 
  dat de verhouding omzet versus inkoop een beetje scheef zit. Graag jullie aandacht 
  hiervoor.
 • Er hebben zich al meerdere handige Harry’s aangemeld. Daar zijn we erg blij mee, 
  maar gezien de ambities op ons complex kunnen wij er nog wel meerdere gebruiken. 
  Aanmelden kan via een appje naar Gerrie onze voorzitter.

We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen binnen onze mooie club en 
hopen jullie in de komende tijd te ontmoeten op ons mooi complex. Waar in het weekend van 
14, 15 en 16 juli om de clubkampioenschappen padel wordt gestreden.

Het bestuur:
- Gerrie Westenbrink, Voorzitter
- Loes Bulle-Smid, Secretaris
- Janine Murk, Penningmeester
- Bernette Sieben en Frank Blankestijn, Bestuursleden Speltechnische Zaken
- Ben Wagtelenberg, Bestuurslid Accommodatie Zaken

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen

KVK-nummer

40045069