Nieuwsbrief 23-05

Nieuwsbrief (23-05)

Lieve Sportvrienden,

Het najaar heeft zijn intrede gedaan. Ondanks veel regen in de afgelopen periode ligt het
complex er goed bij. We zitten niet stil, de ontwikkelingen gaan maar door.
We verzoeken jullie kennis te nemen van de onderstaande zaken.

Bij deze in willekeurige volgorde:

 • De noodzakelijke keuze om een ledenstop in te voeren is niet overbodig gebleken,
  want in de tussentijd staan er al meerdere potentiële leden op de wachtlijst.
  In december nemen we als bestuur, met in achtneming van de dan actuele situatie,
  besluiten over hoe verder in 2024.
 • Opzeggingen. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit vóór 1 december
  as. te geschieden. Geef dit dus tijdig door. Na 1 december opzeggen betekent dat je
  de contributie over geheel 2024 dient te voldoen.
 • De uitbreiding van ons complex met een 4e en eventueel 5e padelbaan zit in een
  oriënterende fase. Het verplichte akoestisch onderzoek zit in een afrondende fase.
  Binnenkort zullen we met alle betrokken partijen in contact treden over hoe verder en
  om mogelijke concrete opties verder uit te werken. Er zit dus voortgang aan te komen.
  Wordt z.s.m. vervolgd…
 • KOM OOK! Op 15 december houden we een VRIJMIBO-eindejaarinstuif voor al onze
  vrijwilligers in en rond ons clubhuis. Dus als je het afgelopen jaar iets voor onze mooie
  club hebt gedaan of nog doet, dan nodig we je van harte uit van 17.00 uur tot ca
  19.00 uur voor een borrel en wat hapjes. We hebben meer dan 100 vrijwilligers, dus dat
  wordt vast gezellig.
 • De keuken in ons clubhuis is vervangen, op enkele kleine zaken na is het gereed.
  Nogmaals dank aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen.
 • De lege flesjes en blikjes dienen in de daarvoor bestemde kliko’s te worden
  gedeponeerd. Dus niet in de afvalbakken gooien. Dat kost de club het statiegeld.
 • Helaas kunnen we als vereniging geen binnenbaan meer vastleggen bij Plaza Sportz.
  Wij kunnen en zullen die optie dus niet meer aanbieden. In de komende
  wintermaanden hebben we weinig competitieteams en is er geen clubladder, dit
  moet dus ruimte bieden op ons complex. Wij monitoren de verdere ontwikkeling.
 • Volgende bestuursvergadering is 11 december.
 • Tenslotte: Vriendelijk doch dringend verzoek aan eenieder om een paar minuten
  eerder te stoppen met spelen. Vervolgens de baan aan te vegen/slepen. Volgens de
  leverancier is de slijtage op onze banen hoger dan normaal, dit komt doordat we
  onvoldoende vegen/slepen.

Vertrouwende jullie voldoende te hebben geïnformeerd. En…. Doe mee bij de club!

Het bestuur:
- Gerrie Westenbrink, Voorzitter
- Loes Bulle-Smid, Secretaris
- Janine Murk, Penningmeester
- Bernette Sieben en Frank Blankestijn, Bestuursleden Speltechnische Zaken
- Ben Wagtelenberg, Bestuurslid Accommodatie Zaken

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen

KVK-nummer

40045069