Nieuwsbrief 23-04

Nieuwsbrief (23-04)


Lieve Sportvrienden,

De vakantieperiode zit er voor de meesten weer op. Zo ook bij ons op de club, de trainingen
en competities zijn dan ook weer begonnen.
Onze vereniging blijft in ledenaantal maar groeien, momenteel zitten we op 509 leden.
Nu zaten we als commissies en bestuur al niet stil…, maar deze groei vraagt om nog meer en
snellere acties.

Hierbij enkele zaken in willekeurige volgorde:

 • Om toch maar met het meest vervelende te beginnen.
  Met ingang van heden voeren wij voor de rest van 2023 een ledenstop in.
  Potententiele leden die zich aanmelden komen in volgorde van binnenkomst op een
  wachtlijst. Eind 2023 nemen we als bestuur, met in achtneming van de dan actuele
  situatie, besluiten over hoe verder in 2024.
 • Opzeggingen. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit vóór 1 december
  as. te geschieden. Geef dit dus tijdig door. Na 1 december opzeggen betekent dat je
  de contributie over geheel 2024 dient te voldoen.
 • De uitbreiding van ons complex met een 4e en eventueel 5e padelbaan zit in een
  oriënterende fase. Daarnaast heeft de projectgroep opdracht gegeven tot het
  uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Dit laatste is nodig als we een nieuwe
  vergunning dienen aan te vragen. Het is dus eerst even wachten op de uitkomst van
  dit akoestisch onderzoek alvorens er opties kunnen worden uitgewerkt.
 • Dringend verzoek aan de tennisspelers om vooral op baan 2 te spelen, dit bevordert
  de kwaliteit van de banen. Door de huidige mos en alg groei neemt de levensduur
  van baan 2 af.
 • De finale en het eindfeest van de padel laddercompetitie is op 4 november as.
 • Op 15 december houden we een eindejaar instuif voor al onze vrijwilligers. Nadere
  info volgt.
 • Binnenkort starten we met het vervangen van de keuken in ons clubhuis. We hebben
  nog vele handjes nodig om daar even bij te ondersteunen. Als je bereid bent om te
  helpen, laat dat dan even weten aan Gerrie.
 • We zoeken binnen onze club iemand die wat meer aandacht aan de interne
  communicatie wil en kan besteden. Is communicatie jouw ding, laat dat dan even
  aan het bestuur weten.
 • De lege flesjes en blikjes dienen in de daarvoor bestemde kliko’s te worden
  gedeponeerd. Dat levert de club het statiegeld op.
 • Volgende bestuursvergadering is 9 oktober, daarna volgt de volgende nieuwsbrief.

Vertrouwende jullie voldoende te hebben geïnformeerd. En…. Doe mee!

Het bestuur:
- Gerrie Westenbrink, Voorzitter
- Loes Bulle-Smid, Secretaris
- Janine Murk, Penningmeester
- Bernette Sieben en Frank Blankestijn, Bestuursleden Speltechnische Zaken
- Ben Wagtelenberg, Bestuurslid Accommodatie Zaken

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Alleen via mail bereikbaar

Sportpark ‘t Grootveld

Dalerveensestraat 30b
7751 ZT Dalen

KVK-nummer

40045069